fbpx

Lise Askvik

Programleder og helseaksjonist

Under Per Henrik Stenstrøms ledelse opplevde jeg å få nødvendig trygghet i bunnen, tillit og klare oppdrag i mellomsjiktet og prestasjonslyst på toppen. I sum resulterte dette i inspirasjon, kreativitet, mot og stor arbeidslyst. Alt dette økte min evne og mulighet til å prestere mitt beste på lufta.
Jeg skulle gjerne tilbragt mine neste 20 år som arbeidstaker under akkurat slike kår.