NRK P1 Norgesglasset, 29., 30. og 31. august 2017

https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/dmta01017217/29-08-2017#t=13m46s 
https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/dmta01017217/29-08-2017#t=27m8s 
https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMTA01017317/30-08-2017#t=14m38s
https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMTA01017317/30-08-2017#t=24m2s
https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMTA01017417/31-08-2017#t=13m34s
https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMTA01017417/31-08-2017#t=18m50s